1000 Ljubljana, Bravničarjeva ulica 5
Porsche Ljubljana

Porsche Ljubljana
1000 Ljubljana
Bravničarjeva ulica 5
Tel. (+386 ) 1 58 25 300
www.porscheinterauto.si

Načrtuj pot

Naša načela

Porsche Holding si je v 60. letih svojega obstoja v preko 20 evropskih državah, na Kitajskem in v Južni Ameriki pridobil odličen ugled.

Porsche Inter Auto d.o.o. je hčerinsko podjetje s 5. podružnicami v Sloveniji. Družbena odgovornost in visoke etične zahteve so podjetje pripeljale do tega, kar danes je: Največja maloprodajna veriga v Evropi na področju avtomobilizma.

Kot podjetju, ki deluje globalno, Compliance podjetju Porsche Inter Auto pomeni, da njeni sodelavci poleg obstoječih zakonov upoštevajo tudi moralna načela, ki segajo daleč preko njih.

Ta načela (Kodeks poslovne etike) so zajeta v podjetju lastnih načelih obnašanja. Seveda veljajo za vse koncernske ravni in vse države, v katerih Porsche Holding deluje.

Skupina Porsche Holding

 

Porsche ne tolerira kršitev predpisov

Porsche jemlje vsa opozorila o možnih kršitvah predpisov zelo resno. Takšne informacije skrbno preišče in v odgovor na ugotovljene kršitve predpisov ustrezno ukrepa, v skladu z veljavnimi delovnopravnimi predpisi in predpisi o soodločanju.

Managerji, zaposleni, stranke, poslovni partnerji družb Porsche, javni uradniki ali drugi zunanji subjekti lahko prijavijo vsak namig o možni kršitvi predpisov glede družb Porsche sistemu varuhov (ombudsmanov).  Žvižgačem ni treba skrbeti zaradi povračilnih ukrepov ali drugih neugodnosti s strani družb Porsche, če prijavijo take kršitve.

Žvižgači lahko stopijo v stik z dvema zunanjima pravnikoma (varuhoma), ki poslujeta ločeno od družb Porsche preko različnih kanalov za prijavo 24 ur na dan brezplačno. Varuha obravnavata vse informacije, ki jih prejmeta, kot zaupne in zagotavljata, da žvižgači ostanejo anonimni.

Vsakdo, ki želi posredovati konkretna opozorila o možnih kršitvah predpisov glede družb Porsche, lahko stopi v stik z varuhoma, kot je navedeno spodaj. Varuha sta na voljo tudi za zaupen oseben pogovor.

Sistem zaščite žvižgačev

 

Centralni preiskovalni urad

E-pošta: io@volkswagen.de

Telefon: +800 444 46300, +49 5361 946300

Spletna stran: http://www.bkms-system.com/vw

Pošta: Box 1717, 38436 Wolfsburg (center), Nemčija

 

Kontaktni podatki Varuhov

Dr. Rainer Buchert, odvetnik

Naslov: Bleidenstraβe 1, D-60311 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 71033330 ali +49 (0)6105 921355

Fax: +49(0)69 71034444

e-pošta: dr-buchert@dr-buchert.de

 

Thomas Rohrbach, odvetnik

Naslov: Wildgäβchen 4, D-60599 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 65300356

Fax: +49(0)69 65009523

e-pošta: rohrbach@ra-rohrbach.de

 

Podrobnosti o tem, kako stopiti v stik z varuhoma, so na voljo v nemškem, kitajskem, angleškem, francoskem, italijanskem, japonskem, portugalskem, ruskem, španskem in češkem jeziku s klicem na +49 (0) 69 65 30 04 90.  Pisna sporočila lahko pošljete tudi v slovenskem jeziku na navedene naslove (navadna pošta, fax, elektronska pošta).